תנאי שימוש והסכם משתמש זה מסדירים את כלל השימוש באתר https://www.tensor.co.il (להלן: "האתר") וכלל השירותים הניתנים במסגרתו (להלן: "השירותים") ומהווים הסכם משתמש בין מפעילת האתר, טנסור מערכות בע"מ (להלן: "החברה") לבין המשתמש באתר (להלן: "המשתמש").

בשימוש באתר הנך מסכים לתנאי השימוש אלה. הסכם זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וחל על גברים ונשים כאחד.

השירותים הניתנים באתר

האתר הינו אתר אינפורמטיבי המספק מידע על פעילות החברה, מידע כללי הנוגע לשירותים המוצעים על ידה, אינפורמציה על המערכות אותה היא מספקת ועוד.

קניין רוחני ומתן רישיון למשתמש

האתר (לרבות העיצוב, קוד האתר ותכניו) מוגן על פי דיני זכויות יוצרים והינו קניינה הבלעדי של החברה. החברה מעניקה למשתמש בזאת רישיון אישי ולא בלעדי להשתמש באתר בכפוף לתנאי השימוש.

אופן השימוש באתר

המשתמש באתר מחוייב לעשות בו שימוש בהתאם לדין, כאשר קיים איסור לעשות שימוש באמצעים אוטומטיים (כגון: "רובוטים" ו/או "עכבישים" וכיוצ"ב) על מנת להעתיק את תכני האתר, למעט אם פעולה זו נעשית על מנת להציג אינפורמציה המוצגת באופן פתוח לכלל משתמשי האתר, בתוצאות של מנועי חיפוש כללי (כגון: "גוגל").

הגבלת אחריות

האתר ניתן למשתמש כמו שהוא (as is) מבלי ליתן אחריות כלשהי בקשר לתכנים המופיעים בו ולמשתמש לא יהיו טענות כלשהו כלפי החברה בקשר לאתר, תכניו, השירותים המוצעים בו והתאמתם למשתמש.

שיפוי

המשתמש נותן את הסכמתו לשפות את החברה, בקשר לכל חבות משפטית, נזקים או הוצאות שיגרמו לחברה בגין שימוש שבוצע על ידי המשתמש בניגוד לתנאי השימוש.

תמיכה

במידה והנך מעוניין לפנות לחברה בקשר לתמיכה לגבי השימוש באתר או השירות באתר או השירות הניתן בו, באפשרותך לפנות אלינו בדוא"ל

לכתובת tensor@tensor.co.il

ונשתדל להשיבכם בהקדם האפשרי.