פתרונות לשיפור רציפות החשמל באמצעות מערכות אל פסק סטטיים ודינאמיים, מייצבי מתח, מערכות מיתוג סטטי ומצברים.
בנוסף פתרונות לתשתיות חדרי מחשב כגון ארונות שרתים, פסי שקעים.