GREEN POWER 2 160-1600KVA

הורד קטלוג מוצרבקש הצעת מחיר

מערכת אל פסק תלת פאזית
כניסה ויציאה בעלת מקדם הספק במוצא של 1 כך ש:kva=kw
מערכות בנצילות גבוהה של 96%.
אפשרות לחיבור במקביל של מערכות אל פסק עד קבלת הספק של 4MW.